BITEA.DK - Brugerinddragelse & Innovation i Teknologianvendelse, Evaluering og Arbejdsgange

Bitea sætter fokus på at skabe et velfungerende samspil

mellem strategi, teknologi og slutbrugerens arbejdsgange

Bitea skaber nye arbejdsgange gennem

innovation og brugerinddragelse i teknologianvendelse

 

Nøglen til succes ligger i at forstå - whats in IT for your user?

 

Hvad betyder it-systemet i brugernes hverdag? Hvis brugerne er glade, bruger de systemet og kommer med gode råd til at forbedre det.

.

Kernen i Bitea's rådgivning er evnen til at:

  • forstå og skabe samspil mellem forretningens krav og brugernes behov
  • skabe nye effektive arbejdsgange
  • sikre udnyttelse af nye teknologier og optimering af processer.

 

Bitea's nøgleord er: brugerinddragelse og teknologianvendelse tilpasset lokale forhold og opgaver

Bitea kan hjælpe jer med:

  • at analysere og evaluere teknologianvendelse
  • at sætte fokus på brugernes værdier
  • at gennemføre innovation og rådgive omkring it anskaffelse
  • at sikre succes med it-anskaffelse og skabe effektive arbejdsgange

 

Bitea's rådgivning er baseret på veludviklede og velafprøvede metoder

 

 

Eksempler på opgaver og kunder 2013-2014

 

Databearbejdning - Artikel omkring 'smerteskolen et innovationsprojekt' - Ergoterapeutforeningen

Teknologi i eget hjem - En kvalitativ analyse af træningsteknologier i eget hjem - Ældre Sagen

Pilottest af rehabiliteringsdatabase - Brugerinddragelse i evaluering af teknologi - Region Hovedstaden

Børn på biblioteket - analyse af børns steder og brug af bibliotekets tilbud - Aarhus Universitet

Automatisk dosisdispensering og teknologier til medicinering - Amgros

Læring og computerspil - analyse af 11-12 årige drenges læring via computerspil - Aahus Universitet

Realtionsdannelse og computerspil - analyse af 11-årige drenges relationsdannelse - Aarhus Universitet

 

 

 

Kontakt:

 

Henriette Mabeck, Ph.D.

 

Henriette@bitea.dk

 

Tlf.: + 45 20 85 96 01

 

link til Henriettes cv

 

Copyright © All Rights Reserved